Coneixements dels agents d'innovació

Ens permet una anticipació de les noves convocatòries d’ajuts i els seus criteris d’avaluació així com conèixer les tendències tecnològiques del mercat.

Administracions

 • Xarxes autonòmiques - ACCIÓ.
 • Xarxes estatals - CDTI.

Generadors i desenvolupadors de coneixement

 • Universitats.
 • Centres tecnològics.

Proveïdors de recursos per innovar

 • Empreses especialitzades, treball en xarxa.

Experiència en sectors

Sectors dels nostres clients

 • Aeronàutica.
 • Automoció.
 • Química.
 • Maquinària industrial.
 • Electrònica i TIC’s.
 • Mediambient i renovables.
 • Construcció i materials.

 

Els primers prototips en les derreries del segle XIX