Metodologia de treball

Pressa de contacte amb la empresa, verbalització de les seves necessitats, identificació d’objectius.

Gestió d’ajuts

Anàlisi del projecte per avaluar si és rendible o no dur-lo a la pràctica i cercar la línia de finançament més apropiada.

Anàlisi i viabilitat

Anàlisi de la situació econòmica de l’empresa i de les novetats tècniques del projecte per decidir si és viable sol·licitar un ajut.

Elaboració i presentació de la documentació

Recollida de tota la informació necessària, redacció de la  memòria, cumplimentació dels formularis, presentació als organismes i seguiment.

Assessorament en la justificació

Preparació d’una guia específica perquè l’empresa pugui justificar el projecte adequadament i revisió del dossier final.

Consultoria en innovació

Diagnòstic

Definir la situació de l’empresa per saber com està posicionada tècnicament, fixar un punt de partida i una projecció (on volem anar?). Establiment d’objectius.

Pla d’accions

Llistat d’accions a realitzar per aconseguir els objectius marcats (tasques, activitats i actuacions), així com la projecció desitjada de l’empresa.

Seguiment

Verificació de les accions a realitzar fins assolir els objectius marcats.
 

James T. Russell, inventor del CD actual.No estava conforme amb la qualitat dels discs de vinil, es deterioraven molt fàcilment. Després d’anys de madurar la idea, finalment al 1970 va aconseguir el primer disc compacte.