Coneixement

Intern

Persones inquietes coneixedores del seu entorn capaces de
cercar noves i millors formes de fer les coses.

Extern

Universitats -- Generadores de coneixement.

Centres tecnològics -- Desenvolupadors de tecnologies.

Enginyeries -- Generadores de producte.

Praxis

“La innovació és un 10% d’inspiració i un 90% de transpiració.”
Tomas Edison.

De la idea al producte en 5 passos

  • Generació d’idees.
  • Anàlisi de viabilitat.
  • Gestió del projecte.
  • Explotació dels resultats.
  • Avaluació del projecte.

Recursos financers

“la innovació és una inversió a mig termini que cal finançar adequadament.”

Finançament amb recursos propis

  • Assessoria financera.

Finançament aliè

  • Públic: Ajuts i subvencions disponibles.
  • Privat: Entitats financeres, project finance, capital risc, business angels,...